SHORINJI KEMPO SKÖVDE SHIBU

Shorinji Kempo är en traditionell budoart och ett utmärkt självförsvar. Shorinji Kempo erbjuder en varierande och mångsidig kampsportsträning som kan utövas av alla, kille eller tjej, ung eller gammal. Det finns tre huvudsakliga mål med Shorinji Kempo, självförsvar, mental utveckling och fysisk hälsa.

Shorinji kempo

Shorinji Kempo grundades i Japan 1947 av en japan vid namn So Doshin 宗 道臣. Vi kallar honom ofta för Kaiso, vilket betyder grundare.

Vad är Shorinji kempo

Shorinji Kempo är inte bara en kampkonst eller självförsvar. Grunden i Shorinji Kempo är inte att fostra tuffa kämpar utan till att utveckla handlingskraftiga människor som kan hjälpa andra och skapa ett bra samhälle. Shorinji Kempo har därför tre grundläggande syften för sina utövare:Dessa är goshin rentan [護身練胆] (förmåga i självförsvar), seishin shūyō [精神修養] (mental utveckling) och kenkō sōshin [健康増進] (förbättrad hälsa). Man brukar säga att Shorinji Kempo är en gyō [行] (disciplin) som utvecklar människor.

Träningens grunder

Träningen har också två grundläggande begrepp över hur träningen går till, dessa är jiko kakuritsu [自己確立], vilket betyder ”bygga upp sitt eget jag” och jita kyōraku [自他共楽] ”ömsesidig välgång för en själv och andra”. Man skall aldrig använda Shorinji Kempo till att skapa konflikter eller för att visa styrka för sin egen vinnings skull. Även om man blir tvungen att använda sin kunskap skall detta vara som sista utväg. Shorinji Kempo skall hjälpa istället för att stjälpa. Denna filosofi, som kallas Kongo Zen och baseras på buddhism, är en mycket central del i Shorinji Kempo.

Organisationen

Organisationen leds av Shorinji Kempo hombu (huvudkontor), som ligger i den lilla staden Tadotsu i Japan, vilka även utfärdar alla graderingscertifikat. Samtliga Shorinji Kempoföreningar i Sverige är anslutna till Svenska Shorinji Kempoförbundet (SSKF) som är ett underförbund i Svenska Budo- och kampsportsförbundet (SB&K) och därmed tillhör föreningarna också Riksidrottsförbundet RF. Alla Shorinji kempoföreningar tillhör också givetvis World Shorinji Kempo Oranization (WSKO).
Nippon BudokanShorinji Kempo är också en av de nio gendai budō [現代武道] (modern budo*) som tillsammans med Nippon Budokan [日本武道館] bildar organisationen Nippon Budō Kyōgikai [日本武道協議会]. De nio gendai budō är:  AikidoJudoJukendoKaratedoKendoKyudoNaginataShorinji Kempo och  Sumo.